dimecres, 18 de juny de 2008

Normes de conducta

Tothom que assisteixi a la LAN Party ha de respondre a unes normes de conducta implícites pel sol fet de realitzar la inscripció.

El recinte:
- S'ha de vetllar el material, taules, cadires, així com les instal·lacions del recinte (wc, dutxes). Si s'espatlla l'organització pot reclamar una compensació si es demostra intencionalitat. Sempre procurar deixar el material i conjunt del recinte tal i com s'ha trobat.
- No és permès el consum d'alcohol o fumar (ni cap tipus de drogues) dins el recinte.
- Dins la zona de descans es prega no fer soroll.
- L'organització es reserva el dret d'admissió.

Material:
- L'organització no es fa responsable del material dels participants, cadascú ha de vetllar del seu material per evitar pèrdues o robatoris.
- No es permet tocar o fer servir el material d'altres usuaris sense el seu consentiment.
- Abans d'entrar o treure material del recinte caldrà presentar la targeta d'identificació.

Assistents:
- Qualsevol tipus d'agressió física o verbal suposarà l'expulsió immediata.
- Respecta a la resta d'assistents i tractar-los tal i com tu voldries ser tractat.

Organització:
- L'organització no es responsabilitza de causes alienes que puguin malmetre el material o bé entorpir en transcurs de les activitats com ara pluja, pujades de tensió, virus...
- L'organització i els assistents a la festa poden exercir el seu dret a realitzar fotografies i vídeos dins el recinte i durant el transcurs de la festa, respectant la privacitat de les persones.
- L'organització es reserva el dret a modificar les normes si fos necessari.
- Si un assistent és expulsat degut a la seva conducta no rebrà cap tipus de compensació.
- Les decisions de l'organització son inapel·lables.
- El sol fet d'assistència a la LAN Party suposa l'acceptació total de les normes.